piątek, 12 lutego 2016

Żydowski kupiec i chłop z I poł. XVII wieku/ Jewish merchant abd peasant from 1st half of the XVII th century2 komentarze: